Ortopedi-kullen 7 veckor


Vackraste Ortopedikullen är sju veckor. Alla tre hanarna är bokade.

The kittens are 7 weeks old. All three males are booked.

S*Kronängens Maxilla

hona  - ♀
928 g

S*Kronängens Femoris

hona  - ♀
949 g

S*Kronängens Radius

hane  - ♂
1039 g

S*Kronängens Tibia

hona  - ♀
996 g

S*Kronängens Axis

hane  - ♂
1217 g

S*Kronängens Soleus

hane  - ♂
1012 g